ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσίας: «Τεχνικές εργασίες – αλλαγή κουφωμάτων» και «Βαφή κτιρίου Κέντρου Ψυχικής Υγείας εξωτερικά και εσωτερικά» για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσίας: «Τεχνικές εργασίες – αλλαγή κουφωμάτων» και «Βαφή κτιρίου Κέντρου Ψυχικής Υγείας εξωτερικά και εσωτερικά» για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης εδώ