ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια Συνοδού εξοπλισμού: Xειρουργική διαθερμία για την λειτουργία του Υστεροσκοπίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια Συνοδού εξοπλισμού: Xειρουργική διαθερμία για την λειτουργία του Υστεροσκοπίου

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης εδώ