Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αναβάθμιση εξοπλισμού του Computer Room» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αναβάθμιση εξοπλισμού του Computer Room» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ