Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’αρ. 19475/22.11.2023 για την ανάθεση της παροχής: «Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.)» για το Γ.Ν. Σερρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’αρ. 19475/22.11.2023 για την ανάθεση της παροχής: «Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.)» για το Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα έγγραφα της σχετικής πρόσκλησης εδώ.