Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ