Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανανέωση σύμβασης “ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ “EDGE BLOOD” ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ” 2023-2024 λόγω αποκλειστικότητας

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανανέωση σύμβασης “ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ “EDGE BLOOD” ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ” 2023-2024 λόγω αποκλειστικότητας

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική πρόσκληση εδώ.