Διενέργεια δεύτερης (2ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην καταγραφή προτάσεων για χρηματοδότηση από τα Περιφερειακά Προγράμματα Περιόδου 2021-2027,για το είδος: «ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ»ΤΜΧ ΕΝΑ (1).

Διενέργεια δεύτερης (2ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην καταγραφή προτάσεων για χρηματοδότηση από τα Περιφερειακά Προγράμματα Περιόδου 2021-2027,για το είδος: «ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ»ΤΜΧ ΕΝΑ (1).

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.