ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ12.2023 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ενδιαφέροντος – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΏΝ ΚΑΙ 7 ΔΙΑΚΟΠΤΏΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Γ.Ν ΣΕΡΡΩΝ ,ΚΕΦΙΑΠ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ12.2023 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ενδιαφέροντος – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΏΝ ΚΑΙ 7 ΔΙΑΚΟΠΤΏΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Γ.Ν ΣΕΡΡΩΝ ,ΚΕΦΙΑΠ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μπορείτε να δείτε τα έγγραφα της σχετικής πρόσκλησης εδώ.