Έρευνες αγοράς προμήθειας πατάτας, φίλτρων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, φίλτρων και φυσιγγίων Αιμοκάθαρσης και αναλωσίμου υλικού ΜΕΘ

Έρευνες αγοράς προμήθειας πατάτας, φίλτρων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, φίλτρων και φυσιγγίων Αιμοκάθαρσης και αναλωσίμου υλικού ΜΕΘ