Διενέργεια δεύτερης (2ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην καταγραφή προτάσεων για συμμετοχή του Γ.Ν.Σ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με κωδ.ΟΠΣ 5075946”

Διενέργεια δεύτερης (2ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην καταγραφή προτάσεων για συμμετοχή του Γ.Ν.Σ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με κωδ.ΟΠΣ 5075946”

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.