Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μοριοδότησης υποψήφιων εκπαιδευτών & καταρτιζόμενων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Σερρών κατά το εκπ. έτος 2023-2024

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μοριοδότησης υποψήφιων εκπαιδευτών & καταρτιζόμενων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Σερρών κατά το εκπ. έτος 2023-2024

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ