Ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων του Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων του Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ

Μπορείτε να δείτε τον σχετικό πίνακα εδώ