Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια «Εσωτερικών Τερματικών Κλιματιστικών Μονάδων» CPV: 42511100-2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια «Εσωτερικών Τερματικών Κλιματιστικών Μονάδων» CPV: 42511100-2

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.