ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αντιδραστηρίου με συνοδό μηχάνημα ισοθερμικής τεχνολογίας LAMP για γρήγορη μοριακή ανίχνευση Candida auris απευθείας από κλινικά δείγματα»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αντιδραστηρίου με συνοδό μηχάνημα ισοθερμικής τεχνολογίας LAMP για γρήγορη μοριακή ανίχνευση Candida auris απευθείας από κλινικά δείγματα»

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ.