ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ασθενοφόρου για την εξυπηρέτηση δευτερογενών διακομιδών του Γ.Ν.Σερρών”»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ασθενοφόρου για την εξυπηρέτηση δευτερογενών διακομιδών του Γ.Ν.Σερρών”»

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ