ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για τρεις (3) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σερρών, της Ψυχιατρικής Κλινικής και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Νιγρίτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για τρεις (3) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σερρών, της Ψυχιατρικής Κλινικής και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Νιγρίτας

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ