Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’αρ. 11102/28.06.2023 για την ανάθεση της παροχής: «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας» για το Γ.Ν. Σερρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’αρ. 11102/28.06.2023 για την ανάθεση της παροχής: «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας» για το Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ