Δελτίο τύπου σχετικά με τις εγγραφές,τις μεταγραφές και αλλαγές ειδικότητας στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Δελτίο τύπου σχετικά με τις εγγραφές,τις μεταγραφές και αλλαγές ειδικότητας στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Μπορείτε να δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ