Διευκρινίσεις σχετικά με τις προδιαγραφές για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΥ»

Διευκρινίσεις σχετικά με τις προδιαγραφές για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΥ»

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές διευκρινήσεις εδώ