Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ.