Διενέργεια πρώτης (1ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην καταγραφή προτάσεων για χρηματοδότηση από τα Περιφερειακά Προγράμματα Περιόδου 2021-2027,για το είδος: ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Διενέργεια πρώτης (1ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην καταγραφή προτάσεων για χρηματοδότηση από τα Περιφερειακά Προγράμματα Περιόδου 2021-2027,για το είδος: ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ