Διενέργεια δεύτερης (2ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών

Διενέργεια δεύτερης (2ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικό έγγραφο εδώ