ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠΆΡΙΘΜ Δ.04/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠΆΡΙΘΜ Δ.04/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού εδώ

***08/06/2023*** Απάντηση σε ερώτημα για την Διακήρυξη Δ 04 2023. Μπορείτε να την δείτε εδώ