Ανάρτηση Διακήρυξης και Περίληψης του υπ’ αρ. Δ.05/2023 διαγωνισμού κάτω των ορίων: «Υπηρεσίες Φύλαξης»

Ανάρτηση Διακήρυξης και Περίληψης του υπ’ αρ. Δ.05/2023 διαγωνισμού κάτω των ορίων: «Υπηρεσίες Φύλαξης»