Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών «ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών «ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ »

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ