Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αριθμ. 4324/13.03.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» του Γ.Ν. Σερρών.

Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αριθμ. 4324/13.03.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» του Γ.Ν. Σερρών.

Μπορείτε να δείτε την σχετική διευκρίνηση εδώ