Διενέργεια 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών, στα πλαίσια διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»(CPV: 90524000-6), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Διενέργεια 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών, στα πλαίσια διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»(CPV: 90524000-6), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ