Ενημέρωση για το Νευρολογικό Ιατρείο Άνοιας και το Νευρολογικό Ιατρείο Επιληψίας

Ενημέρωση για το Νευρολογικό Ιατρείο Άνοιας και το Νευρολογικό Ιατρείο Επιληψίας

Το Ιατρείο Άνοιας λειτουργεί κάθε Πέμπτη.

Τηλέφωνο για ραντεβού : 8505000858

 

Το Ιατρείο Eπιληψίας λειτουργεί την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα.

Τηλέφωνο για ραντεβού: 2321094570

(Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη από τις 09:00 έως τις 12:00)