Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 722.526,67€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 722.526,67€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.