Ανακοίνωση για την αλλαγή ωραρίου εξυπηρέτησης της γραμματείας μικροβιολογικού εργαστηρίου από 28 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση για την αλλαγή ωραρίου εξυπηρέτησης της γραμματείας μικροβιολογικού εργαστηρίου από 28 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου 2023

Ανακοινώνεται ότι από τις 28 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη έως και τις 6 Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δίνονται τις ώρες 11.00 έως 13.30 και όχι από τις 08.00 έως τις 14.00.

 

Από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων