ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ειδών : Τμήμα 1) ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ (Αντιδραστήρια, calibrators, controls με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό), Τμήμα 2) ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ELISA(Αντιδραστήρια, calibrators, controls με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό) και Τμήμα 3) ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ(Αντιδραστήρια, calibrators, controls με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ειδών : Τμήμα 1) ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ (Αντιδραστήρια, calibrators, controls με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό), Τμήμα 2) ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ELISA(Αντιδραστήρια, calibrators, controls με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό) και Τμήμα 3) ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ(Αντιδραστήρια, calibrators, controls με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό)

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ

 

***23/02/2023*** Απόφαση ματαίωσης