Αποτελέσματα της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης για τις τεχνικές προδιαγραφές των είδων «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδων αίματος»

Αποτελέσματα της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης για τις τεχνικές προδιαγραφές των είδων «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδων αίματος»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αποτελεσματα εδώ