Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων του Γ.Ν. Σερρών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων του Γ.Ν. Σερρών»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ

***17-01-2023*** Διευκρίνιση