Διευκρινήσεις που αφορούν στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 20506/29-12-2022 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για έξι (6) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σερρών και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Νιγρίτας

Διευκρινήσεις που αφορούν στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 20506/29-12-2022 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για έξι (6) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σερρών και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Νιγρίτας

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.