ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ ́ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για έξι (6) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σερρών και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Νιγρίτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ ́ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για έξι (6) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σερρών και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Νιγρίτας

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ