Ανακοίνωση για την αλλαγή ωραρίου εξυπηρέτησης της γραμματείας μικροβιολογικού εργαστηρίου από 29 – 30 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση για την αλλαγή ωραρίου εξυπηρέτησης της γραμματείας μικροβιολογικού εργαστηρίου από 29 – 30 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοινώνεται ότι μόνο για τις 29 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και 30 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δίνονται τις ώρες 11.00 έως 13.00 και όχι από τις 08.00 έως τις 14.00.

 

Από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων