Χειρόγραφη ευχαριστήρια επιστολή ασθενούς προς Πνευμονολογική Κλινική

Χειρόγραφη ευχαριστήρια επιστολή ασθενούς προς Πνευμονολογική Κλινική

Μπορείτε να δείτε την χειρόγραφη επιστολή εδώ