ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης εδώ