ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.09/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΟΞΥΓΟΝΟ» CPV 24111900-4,ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 174122

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.09/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΟΞΥΓΟΝΟ» CPV 24111900-4,ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 174122

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.

***17/11/2022*** Διευκρίνηση