Αποτελέσματα της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης του διαγωνισμού «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ».

Αποτελέσματα της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης του διαγωνισμού «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ».

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.