ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.)» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.)» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ