Ανακοίνωση για την αλλαγή ωραρίου εξυπηρέτησης της γραμματείας μικροβιολογικού εργαστηρίου απο 24 -27 Οκτωβρίου 2022

Ανακοίνωση για την αλλαγή ωραρίου εξυπηρέτησης της γραμματείας μικροβιολογικού εργαστηρίου απο 24 -27 Οκτωβρίου 2022

Ανακοινώνεται ότι μόνο για την εβδομάδα απο 24 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα εώς την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου τα αποτελέσματα των εξετάσεων  θα δίνονται τις ώρες 10.00 εώς 12.00 και όχι απο τις 08.00 εώς τις 14.00.

 

Απο την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων