ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προμήθειες»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προμήθειες»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ

***11/10/2022*** Διευκρινήσεις επι της πρόσκλησης μπορείτε να δείτε εδώ