ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Βελονών Μονάδων Τεχνητού Νεφρού (αιμοδιάλυσης)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Βελονών Μονάδων Τεχνητού Νεφρού (αιμοδιάλυσης)»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ