Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γ.Ν. Σερρών (Προσωρινός Πίνακας)

Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γ.Ν. Σερρών (Προσωρινός Πίνακας)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό πρακτικό εδώ.