ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΚΟΥ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΚΟΥ »

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο της πρόσκλησης εδώ