ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μιας (1) «Πολυθρόνας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μιας (1) «Πολυθρόνας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού »

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.