Αποκατάσταση βλάβης τηλεφωνικού κέντρου

Σας ενημερώνουμε ότι η βλάβη που είχε προκύψει στο τηλεφωνικό μας κέντρο αποκαταστάθηκε.