Ανακοίνωση για την αλλαγή ωραρίου εξυπηρέτησης της γραμματείας μικροβιολογικού εργαστηρίου

Ανακοίνωση για την αλλαγή ωραρίου εξυπηρέτησης της γραμματείας μικροβιολογικού εργαστηρίου

Ανακοινώνεται ότι μόνο για την εβδομάδα απο 19 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα εώς την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα των εξετάσεων  θα δίνονται τις ώρες 10.00 εώς 12.00 και όχι απο τις 08.00 εώς τις 14.00.

 

Απο την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων