Περίληψη της υπ’αριθμ. 11/2022 Διακήρυξης του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Περίληψη της υπ’αριθμ. 11/2022 Διακήρυξης του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Μπορείτε να δείτε την σχετική περίληψη εδώ